(0)
Legacy 注射幫浦(一般型)
Legacy 注射幫浦(一般型)
型號:KDS Legacy Series
中文名稱:Legacy 注射幫浦(一般型)
英文名稱:Syringe Pump
廠牌:U.S.A
供應商:見誠科技有限公司
特惠價:與我們聯絡
產品詳細介紹
 

幫浦型式:注射式、注射或抽取式、同時注射及抽取式

注射管數:單管、雙管、四管、六管及十管

 


KDS100 單管注射式幫浦


KDS200 雙管注射式幫浦


KDS210 雙管注射或抽取式幫浦


KDS220 多管注射式幫浦


KDS230 多管注射或抽取式幫浦
 

其它備註
 

中文型錄下載:注射式幫浦

原廠型錄下載:KDS100 注射式幫浦 Syringe Pump